Vấn đề nảy sinh khi Facebook cũng tìm đến Character SF để thiết kế logo cho tiền điện tử Libra. Kết quả, các thiết kế với hình dạng dấu ngã mà Facebook nhận được lại gần như giống hệt với logo được Finco sử dụng cho ứng dụng Curent và thẻ ghi nợ.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng sẽ làm chứng trước Quốc hội vào ngày 23 tháng 10, liên quan đến dự định của công ty đối với đồng tiền Libra.

Xem thêm: 3 thứ cho thấy thị trường Ethereum đang có những biến chuyển mạnh mẽ

Cập nhật tỷ giá các đồng tiền số mới nhất tại đây.

Nguồn tổng hợp
Biên dịch bởi TienSoHoa.com